Adatvédelmi Nyilatkozat

A Celerus Bt. célja az oldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, és a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Celerus Bt. oly módon kezeli a látogatók személyes adatait, hogy az a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget téve biztosítsa a látogatók biztonságos internetezési lehetőségét. A Celerus Bt. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakításakor az alábbiakban felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat vettük figyelembe:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
  • A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény, a
  • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.
  • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy szolgáltatásaink és információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében Ön eldöntheti, mely adatait adja meg a Celerus Bt. részére az Interneten keresztül, adatainak a Celerus Bt. által a jelen Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban történő kezelése céljából. Ön az adatai megadásával felhatalmazza a Celerus Bt-t a személyes adatai jelen Nyilatkozat szerint történő felhasználására.

Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A Celerus Bt a személyes adatokat kizárólag a jelen Nyilatkozatban meghatározott célból használja fel. Webhelyünket úgy alakítottuk ki, hogy azt általában személyes adatai megadása nélkül érhesse el. A Nyilatkozatot jól látható helyen tesszük közzé, az megtalálható a Celerus Bt honlapjának alján.

A Celerus Bt. kijelenti, hogy a honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Celerus Bt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személy részére nem adja ki.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

A Celerus Bt nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról - az Ön kifejezett engedélye alapján - Önt e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére ennek visszautasítási lehetőségét.

Az oldal szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Celerus Bt. nem vállal felelősséget.

A Celerus Bt. megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdéseket az alábbi e-mail címre küldött levélben tehetik fel: celerus.bt@chello.hu


2022 Tahitótfalu, Villám köz 3. tel: (+36) 26/585-500 fax: (+36) 26/585-501 e-mail: info@celerus.hu
Copyright ©2005-2007 Celerus Bt. Minden jog fenntartva. A weboldalon szereplő cég-, márka- és termékneveket azok jogtulajdonosai birtokolják.
Kapcsolat | Adatvédelmi nyilatkozat